ข่าวภายในเมืองโบราณ

古集城 (10)

December 13, 2018

玉佛塔 (30)

December 13, 2018

中部泰式居群 (38)

December 14, 2018

水上市场 (45)

December 14, 2018

南邦宗坎寺 (55)

December 14, 2018

塔林 (92)

December 14, 2018