ข่าวภายในเมืองโบราณ

投沙刹亭 (100)

December 21, 2018

普拉苏门山 (102)

December 13, 2018

达顿隐士亭 (103)

December 21, 2018

御舟队 (104)

December 13, 2018

观音菩萨像 (105)

December 22, 2018

罗摩行那亭 (107)

December 13, 2018

四梵修行殿 (108)

December 21, 2018

文学雕像园 (109)

December 13, 2018

罗汉殿 (110)

December 13, 2018

泰式帆船 (113)

December 13, 2018