ตั๋วเข้าชม

เมืองโบราณ สมุทรปราการได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

จึงขอเปิดบริการเฉพาะพื้นที่ Free Zone ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-026-8800-9 , 086-3247658


สำหรับบุคคลทั่วไป เที่ยวชม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.
บัตรคุ้มสยาม (คนไทย)
●  ผู้ใหญ่ ท่านละ ๔๐๐ บาท
●  เด็ก (๖-๑๔ ปี) ท่านละ ๒๐๐ บาท


ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (ชาวต่างประเทศ)
●  ผู้ใหญ่ ท่านละ ๗๐๐ บาท
●  เด็ก (๖-๑๔ ปี) ท่านละ ๓๕๐ บาท

*กรุณาอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการซื้อบัตรทุกครั้งเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม