บัตรคุ้มสยาม คนไทยและต่างชาติ

เงื่อนไขในการซื้อบัตรเข้าชมออนไลน์

  • กรุณากรอกข้อมูลตามขั้นตอน เมื่อต้องการซื้อบัตรเข้าชม
  • ขอสงวนสิทธ์การเข้าชมเมืองโบราณ และพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ตามวันและเวลาที่ระบุเท่านั้น
  • ซื้อบัตรเข้าชมผ่านทางเว็ปไซต์สามารถซื้อล่วงหน้าได้ 90 วัน และซื้อบัตรได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการเข้าชม
  • บัตรเข้าชมเมืองโบราณ รวมบริการรถราง จักรยาน และเรือ
  • บัตรเข้าชมถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเมืองโบราณ จำกัด ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริษัทนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
  • บัตรเข้าชมออนไลน์ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของเมืองโบราณและพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณได้
  • “บัตรออนไลน์ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่คืนเงินในทุกกรณี” กรุณาอ่านเงื่อนไขการซื้อบัตรทุกครั้งเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม

760 บาท

(ราคานี้รวมรถราง และจักรยาน)