ใครมีบัตรไกด์ เตรียมตัวให้พร้อม…เที่ยวเมืองโบราณพร้อมครอบครัว 12 พ.ย. – 6 ธ.ค.64 นี้

November 11, 2021

นะโมมีข่าวน่ายินดีมาบอกค๊าบผม
ไกด์ทั่วประเทศ พร้อมครอบครัวเตรียมตัวให้พร้อม!! เที่ยวเมืองโบราณ…ฟรี
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 นี้


เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ
➊ เป็นผู้มีบัตรประจำตัวไกด์ที่ยังไม่หมดอายุ (ไม่จำกัดชนิด) ช่วงเวลา 09.00 – 21.00 น.
➋ ครอบครัวติดตามฟรี!…ค่าบัตรเข้าชม 3 ท่าน ช่วงเวลา 09.00 – 16.00 น.
➌  ทุกท่านจะต้องเป็นคนไทย และแสดงบัตรประชาชนตัวจริงในการใช้สิทธิ์

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2026 8800-9
Facebook เมืองโบราณ สมุทรปราการ

บรรยากาศเมืองโบราณ ช่วงเวลา 09.00-16.00 น.บรรยากาศเมืองโบราณ ช่วงเวลา 18.00-21.00 น.

Share this news