แจ้งเวลาเปิดเข้าชม “เมืองโบราณ ไลท์ เฟส” เป็นช่วงเวลา 17.00-20.30 น. ตั้งแต่ 24 เม.ย.64 เป็นต้นไป …งด !! การแสดงพลุวันที่ 1 พ.ค.64

April 27, 2021

“เมืองโบราณ ไลท์ เฟส” แจ้งปรับเวลาให้บริการ
เป็นช่วงเวลา 17.00-20.30 น. (ประตูปิด 19.45 น.)
เริ่ม วันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

MUANGBORAN LIGHT FEST
Announcement for service hours adjustment
5.00 – 8.30 PM (Last admission on 7.45 PM)
Effective from Tuesday
27th April to Sunday 2nd May 2021.

Share this news