เมืองโบราณขอหยุดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

March 23, 2020

เมืองโบราณ สมุทรปราการ
ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ  ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19

จึงขอหยุดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยจะเปิดให้เข้าชมฟรี เฉพาะบริเวณ Free Zone  

ภาคใต้ ตลาดโบราณ และ พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล เท่านั้นครับ

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

บริเวณพื้นที่ Free Zone มีดังนี้ครับ

บริเวณพื้นที่ภาคใต้

ศาลาหน้าเมือง (2)
ประตูเมือง (3)
สวนอิเหนา (4)
ศาลาในเมือง (5)
สวนมโนราห์ (6)
พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช (7)
เทวรูปปัลลวะ พังงา (8)
พระบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี (9)
ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี

ตลาดโบราณ (10)

ตลาดโบราณ

หอพระไตรปิฏกกลางน้ำ (12)
หอระฆัง (13)
พระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชบุรี (14)

พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล
ไหว้พระขอพรองค์หลวงพ่อโต และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพื้นที่พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล


📞 สอบถาม 02-323-4094-9
🌐 www.MuangboranMuseum.com
Line : @ancientcitygroup

Share this news