บัตรเที่ยวเมืองโบราณ 365 วัน 365 บาท

May 30, 2019


พบกับแคมเปญพิเศษ!!
เที่ยวเมืองโบราณ 365 วัน 365 บาท 

“พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อมวลมนุษยชาติ”
#บาทเดียวเที่ยวทั่วไทยได้ทุกวัน
** บัตรจำหน่ายถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

เงื่อนไขการใช้บัตร
1. สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทย / บัตร 1 ใบต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชน
2. ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นถือแทนได้
3. สามารถเที่ยวชมเมืองโบราณได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 365 วัน (นับตั้งแต่วันที่ซื้อบัตร)
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

————————————-
สอบถามโทร 02-323-4094-9
www.MuangboranMuseum.com

Share this news