ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ

October 28, 2021

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี
สมทบทุนสร้าง “พระสัมพุทธทศพลญาณอนันตกาลมหาเจดีย์” และ “ฐานองค์พระพุทธะทศพลญาณอนันตกาลมหามุนี”
ณ ศาลาพรหมวิหาร เมืองโบราณ สมุทรปราการ วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

กำหนดการพิธีสมโภชกฐินและพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี
วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ร่วมสมทบทุนสร้าง พระสัมพุทธะทศพลญาณอนันตกาลมหาเจดีย์
และฐานองค์พระพุทธะทศพลญาณอนันตกาลมหามุนี ณ สัมพุทธเกษตรแห่งอนันตกาล
นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ สมุทรปราการ

เวลา ๑๕.๐๐ น.         

● ผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
● ลงทะเบียนรับบริจาคสมทบพุ่มกฐิน         
● พระสงฆ์เดินทางถึงมณฑลพิธี     

เวลา ๑๖.๐๐ น.    
● พิธีแห่องค์กฐิน          

เวลา ๑๖.๔๕ น.                 
● ประธานในพิธีจุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย                                                        
● แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระปัญญาวชิราภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร                                                
● พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์กฐิน  

พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี
● ประธานในพิธีจุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล สมาทานศีล                                                                                 
● ประธานในพิธีนำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน                                                          
ถวายผ้ากฐิน / พระสงฆ์อปโลกน์กฐิน                                                                     
● ถวายบริวารกฐิน และไทยธรรม
● แจ้งยอดกฐิน และต่อยอดกฐิน                                                                           
● พระสงฆ์อนุโมทนา
● กรวดน้ำ รับพรฯ

เวลา ๑๘.๓๐ น.              
● เสร็จสิ้นพิธีฯติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2026 8800-9
Line : @ancientcitygroup


Share this news