ขอเชิญร่วมงาน “วันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา”

May 13, 2019

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทุกท่าน 
เข้าร่วม งาน “วันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา” ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ

วันที่ 18 พฤษภาคม เปิดเข้าฟรีวันวิสาขบูชา เวลา 16.00 -21.00 น.               

เวลา 17.00 – 19.45 น. ณ พระธาตุเชิงชุมและพระธาตุบังพวน
● ร่วมฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชา 
● พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์บทอุปปาตะสันติ ฯ
● ประกอบพิธีเวียนเทียนท่ามกลางหมู่โคมบัวบูชาวิสาขะ

เวลา 20.00 – 21.00 น. ณ พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล(ฟรีโซน) 
● ชมความงามของพุทธมหาวิหารวชิรธรรม ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างจากรูปแบบของสถาปัตยกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
● เชิญสักการะพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
● ไหว้หลวงพ่อโต(พระพุทธศรีสรรเพชญดาญาณ), พระธาตุประจำปีเกิด ฯ

วันที่ 26 พฤษภาคม เปิดเข้าฟรีวันอัฏฐมีบูชา เวลา 16.00-20.00 น.

เวลา 8.00 – 10.45 น. ขอเชิญร่วม “พิธีอัฐมีบูชา” ณ มหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล อันเป็นพิธีที่ระลึกถึง วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวันสำคัญ 1 ใน 4 วันของพระพุทธศาสนา
●  พระสงฆ์แสดงธรรม เนื่องในวัน “อัฏฐมีบูชา” 
●  สวดมาติกาบังสุกุล, ประกอบพิธีถวายพระเพลิง

เวลา 11.00 – 14.00 น. พิธีแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ มหาวิหารวชิรธรรม โดยเดินทางผ่าน พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท, วิหารสุโขทัย เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ พระธาตุเชิงชุม

เวลา 15.00 – 16.00 น. พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชมการแสดงฟ้อนสมโภชพระธาตุเชิงชุม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตามประเพณีมาแต่ครั้งโบราณ

เวลา 16.00 – 19.00 น. ชมการแสดงพุทธประวัติ ตอน “แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ และการแสดงชุด “กำเนิดปูชนียธาตุอีสาน” จากตำนานพระอุรังคธาตุ ที่กล่าวถึงตำนานท้องถิ่น ในการสร้างศาสนสถานที่สำคัญของภาคอีสาน เช่น พระธาตุพนม พระธาตุเชิงชุม พระธาตุนารายณ์เจงเวง เป็นต้น

17.00 – 19.00 น. ประกอบพิธีเวียนเทียน ณ พระธาตุเชิงชุม
19.00 – 20.00 น. เชิญสักการะพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ และหลวงพ่อโต พระธาตุประจำปีเกิด ฯ ณ พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล

____________________________________________
สอบถาม 02-323-4094-9
www.MuangboranMuseum.com

Share this news