กติกาการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง กิจกรรมการกุศล “วิ่งเพลิน เดินมันส์ ปั่นด้วยใจ”

December 14, 2018

กติกาการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง กิจกรรมการกุศล “วิ่งเพลิน เดินมันส์ ปั่นด้วยใจ” 

วัน / เวลา / สถานที่ 

วันที่เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ศาลาจำหน่ายบัตร เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ศาลาจำหน่ายบัตร เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

แสดงบัตรประชาชน พร้อมหลักฐานการสมัคร เพื่อรับเสื้อและเบอร์วิ่ง (กรณีรับแทน ต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครเพิ่มเติม)

**หากไม่มารับตามวันและเวลา ที่กำหนด หรือไม่มีเอกสารแสดงตัวตนถือเป็นการสละสิทธิ์

Share this news