การเดินทาง

เมืองโบราณ

296/1 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280  

เบอร์ติดต่อ: 02-323 4094-99 

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
*เมืองโบราณ สมุทรปราการ จะเปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เริ่มเสาร์แรก ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

การเดินทาง
45 นาที จาก BTS สยาม – BTS เคหะฯ 
วันเสาร์-อาทิตย์ บริการรถรับส่งฟรีระหว่าง
BTS เคหะฯ – เมืองโบราณ